Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof aanvragen voor afwezigheid tijdens schooltijd.

1. Ziekmelden

Als je kind ziek is kun je dit voor 08:45 uur aan school doorgeven.

  • Telefonisch op telefoonnummer 020-662 37 54;
  • via een briefje dat een broertje of zusje meebrengt;
  • via een bericht in Parro;
  • mondeling bij de leerkracht.

2. Op vakantie buiten de schoolvakanties

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. De leerplichtwet bepaalt dat je je kind niet mag meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Je kunt een boete krijgen als je dit wel doet. Als je in de schoolvakanties nooit weg kunt door je werk kun je toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Van de leerplichtwet mag de directie van de school in bepaalde situaties daarvoor extra vrij geven. De directeur mag je kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.
Alleen via het  ‘Aanvraagformulier vakantieverlof’ kun je de extra vakantiedagen aanvragen. Het formulier kun je op school krijgen of hieronder downloaden. Het ingevulde formulier lever je in bij de leerkracht of zorgcoordinator.

3. Vrij voor een bijzondere gebeurtenis: gewichtige omstandigheden

Heb je een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk en moet je kind 2 tot 10 dagen vrij zijn? Van de leerplichtwet mag de directie van de school in bepaalde situaties extra vrij geven aan leerlingen. Ouders moeten daarvoor het formulier ‘Verlof gewichtige omstandigheden’ invullen. De directeur beslist of je kind vrij krijgt. Meer dan 10 dagen vrij? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Het ingevulde formulier lever je in bij de leerkracht of zorgcoordinator.

Meer lezen

Voor verlof buiten schoolvakanties gelden duidelijke regels. Meer informatie over de richtlijnen en bezwaarschriftprocedure bij een aanvraag extra verlof, zie
 https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/extra-verlof-uitzonderingen-vrijstelling/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie over buitengewoon verlof.