Privacyverklaring Cornelis Vrijschool

Hoe gaat de Cornelis Vrijschool om met persoonsgegevens?

Privacyverklaring

De Cornelis Vrijschool verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. De Cornelis Vrijschool is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

De volledige meest recente privacyverklaring kunt u lezen via onderstaande link: 

4.2.1.Privacyverklaring leerlingen en ouders CVS maart 2022