Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar
de beste basisschool
voor uw kind?

De Cornelis Vrijschool is een kleine basisschool met ongeveer 250 leerlingen in Amsterdam Zuid. De school is in 1898 opgericht door de onderwijzer Cornelis Vrij. Hij wilde met een eigen particuliere basisschool zijn – voor die tijd moderne – ideeën over onderwijs vormgeven. Hij had de overtuiging dat kinderen liever handelend en ‘al doende’ leren. Hij propageerde leren met hoofd, hart en handen. En nog steeds is deze overtuiging leidend.

De school is een algemeen bijzondere basisschool. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal en dat we uit gaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Activiteiten BSO Cornelis Vrij

Voor kinderen die naar de Cornelis Vrijschool gaan is een eigen buitenschoolse opvang: BSO Cornelis Vrij. Hier vind je de activiteiten tot en met 26 mei.

Informatiedagen

We ontvangen je graag op een van onze informatieochtenden in ons prachtig nieuwe schoolgebouw! 

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie