Hoofd, hart & handen

De Cornelis Vrijschool is een creatieve school. Niet voor niets noemen we ons een school waar we leren met hoofd, hart en handen. Er is altijd ruimte om je creatief te uiten en je eigen talent te vinden. We doen aan sport, we tekenen, bouwen en knutselen, spelen toneel en maken muziek.

Ook bewonderen we als toeschouwers de talenten van anderen. Of het nou een bezoek is aan een museum, een toneelvoorstelling of een optreden van een muzikant of kinderboekenmaker in de klas.

Om dit alles mogelijk te maken heeft de school talentvolle, inspirerende en ervaren vakleerkrachten in dienst die de kinderen helpen zich te ontplooien. De inzet van deze vakleerkrachten is mogelijk door de ouderbijdrage.

Door inzet van deze ervaren vakdocenten kunnen we klassen opsplitsen in halve groepen. Elke klas heeft daarnaast een of meer dagen per week een co-teacher die het onderwijs in kleinere groepen mogelijk maakt. De inzet van vakleerkrachten en co-teachers is mogelijk door de ouderbijdrage.

De school is in 2020-21 volledig gerenoveerd en beschikt over een eigen moderne gymzaal met theaterapparatuur, een goed uitgerust muzieklokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek, op elke etage projectlokalen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding.