Naschoolse opvang BSO Cornelis Vrij

BSO Cornelis Vrij - Kleinschalige opvang in een vertrouwde omgeving door ervaren, betrokken medewerkers.

BSO Cornelis Vrij 

De Cornelis Vrijschool heeft een eigen buitenschoolse opvang: BSO Cornelis Vrij. De BSO huist in hetzelfde pand als de Cornelis Vrijschool en heeft een nauwe samenwerking met de school.

De BSO heeft een eigen plaats in de school waarbij de projectruimten, het muzieklokaal, de gymzaal, de bibliotheek en de buitenruimte centrale plaatsen zijn. Op woensdagmiddagen, studiedagen en in schoolvakanties gaat de BSO veel op pad, naar musea, parken, bos, theaters en meer. Vooraf wordt het activiteitenprogramma bekend gemaakt. BSO Cornelis Vrij is een kleinschalige BSO die exclusief beschikbaar is voor kinderen van de Cornelis Vrijschool.

Openingstijden

De BSO is van maandag t/m vrijdag geopend, van direct na schooltijd tot 18.30 uur.
Tijdens studiedagen en schoolvakanties kunnen kinderen de gehele dag terecht, van 08.00 tot 18.30 uur.

Visie

De visie van BSO Cornelis Vrij past goed bij die van de school. Het kind staat centraal en er worden dagelijks activiteiten georganiseerd waardoor kinderen ook buiten schooltijd gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en “al doende leren”.

17 jaar ervaring

BSO Cornelis Vrij organiseert naast de BSO ook tussenschoolse opvang (overblijf) op deze school. Deze BSO is onderdeel van stichting BSO Kinderkookkafé Vondelpark. Hieronder valt ook het Kinderkookkafé en BSO Vondelpark, gelegen in het Vondelpark. De stichting bestaat al 40 jaar en heeft 17 jaar ervaring in het aanbieden van buitenschoolse opvang.

Aanmelden of kennismaken?

Wij hebben op dit moment nog plek beschikbaar. Aanmelden of meer informatie?
Bezoek de website bsocornelisvrij.nl, of neem direct contact op via info@bsocornelisvrij.nl of 020-4201660/ 06-38037845.