Het team

Maak kennis met ons team

Team Cornelis Vrijschool

Het team bestaat uit leerkrachten en vakdocenten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek.

Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, zijn in handen van werkgroepen (met ouders of teamleden) of commissies (met ouders en eventueel teamleden).

De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw groep 1 t/m 4, bovenbouw groep 5 t/m 8.

Directie en team zijn in dienst van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging. Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag.

Het team voor 2022-2023

Groep 1/2 A 
Vitalie Goubitz en Christine van Rooijen

Groep 1/2 B
Fleur Smit en Eva Anbeek

Groep 1/2 C
Emmie Kaas en Mats Roebbers

Groep 3
Esther Haak en Annemiek van Hardeveld
Onderwijsassistent: Liza Franken

Groep 4
Leen Jonker en Joel Rijneveld (zijinstroomleerkracht)
Co-teacher: Leen Jonker

Groep 5
Willeke Roseboom
Co-teacher: Joel Rijneveld

Groep 6
Ranhgyll Barnaart en Nynke van Halsema
Co-teacher: Daniëlle Nieuwenhuijs

Groep 7
Isabel Dröge
Co-teacher: Daniëlle Nieuwenhuijs

Groep 8
Miriam Fris en Nynke van Halsema
Co-teacher: Miriam Fris / Nynke van Halsema

Begaafdenspecialisten
Groep 2,3: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 3,4: Willeke Roseboom
Groep 5,6: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 7,8: Miriam Fris

Muziek
Saskia Gal

BeVo
Eline Bos (maandag, dinsdag)
Anna Zwartjes (woensdag t/m vrijdag)

Gymnastiek
Mario Blom (maandag, woensdag, donderdag)
Saskia Gal (dinsdag)
Tim Koning (vrijdag)

Directie: Maud Nelissen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Interne Begeleiding: Eric Lieverst-Leffelaar (maandag t/m donderdag)
Conciërge: Iftegaar Arjun (maandag t/m vrijdag)
Secretariaat/administratie: Marjolein Moerman (maandag en woensdag)