Muziek

Alle groepen hebben elke week muziekles. De kinderen zingen, gebruiken instrumenten, en een paar keer per jaar is er een uitvoering voor de andere leerlingen en/of de ouders.

De Cornelis Vrijschool is een creatieve school. Niet voor niets noemen we ons een school waar we leren met hoofd, hart en handen. Er is altijd ruimte om je creatief te uiten en je eigen talent te vinden. We doen aan sport, we tekenen, bouwen en knutselen, spelen toneel en maken muziek.

Ook bewonderen we als toeschouwers de talenten van anderen. Of het nou een bezoek is aan een museum, een toneelvoorstelling of een optreden van een muzikant of kinderboekenmaker in de klas.

Om dit alles mogelijk te maken heeft de school talentvolle vakleerkrachten in dienst die de kinderen helpen zich te ontplooien. De inzet van deze vakleerkrachten is mogelijk door de ouderbijdrage.

Muziekles
Alle groepen hebben één keer per week drie kwartier muziekles van een vakleerkracht.  Op het eigen niveau oefenen de kinderen met zingen, instrumenten en dansen ze op de zelfgezongen liedjes. Op verschillende momenten in het jaar zijn er voorstellingen voor de school of voor de ouders met als hoogtepunt de grote kerstvoorstelling en de afscheidsvoorstelling van groep 8. De gymzaal wordt daarvoor omgetoverd tot theaterzaal. De decorstukken worden zelf gemaakt en licht- en geluidstechniek worden uitgevoerd door leerlingen onder begeleiding van een aantal ouders.