Ons onderwijs

Onze visie op goed onderwijs

De Cornelis Vrijschool is in 1898 opgericht door onderwijzer Cornelis Vrij. Hij zag dat kinderen liever handelend en ‘al doende’ leren. In elk geval waren ze dan beter gemotiveerd om naar school te gaan. Cornelis Vrij verwierf bekendheid door zijn pleidooi voor de vakken tekenen, handenarbeid en lichamelijke opvoeding op de lagere school. Zijn motto was ‘werken met hoofd, handen en hart’. En dat is nog steeds de visie die we hanteren op de Cornelis Vrijsschool.

We besteden – naast gedegen klassikaal basisonderwijs – veel aandacht aan beeldende, lichamelijke en muzikale vorming. Kunst en cultuur hebben een centrale plek in ons lesprogramma. Op onze basisschool wordt bewust omgegaan met verschillen via Handelingsgericht werken en is er volop ruimte voor talentontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden, eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen en leren samenwerken.

De kern van ons onderwijs is daarom dat de kinderen een actieve rol spelen bij hun eigen leerproces. Het gaat hierbij om hoe ieder kind zich persoonlijk ten opzichte van zichzelf ontwikkelt en zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. Belangrijk is het leerproces en niet het geven van een juist antwoord. Wij doen dit in een veilige, respectvolle, uitdagende en professionele leeromgeving. Onze missie is dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen voor nu en voor de toekomstige samenleving, en met zelfvertrouwen naar het voorgezet onderwijs gaan. Ons doel is om de kinderen de beste basis voor later te bieden en te zorgen dat ze iedere dag met plezier naar school gaan.

Soms gaan leren of ontwikkelen even niet zoals we zouden willen, of is dat niet zo vanzelfsprekend door welke beperking dan ook. De school heeft verschillende mogelijkheden om extra ondersteuning te organiseren. We spreken dan van een ‘arrangement’ (ARR). Er is, in beperkte mate, gespecialiseerde ambulante begeleiding mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers. Deze extra ondersteuning heeft ook beperkingen. Deze staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).