Aanmelden

Inschrijven op onze school

Aanmelden

Via de link hieronder kom je bij het vernieuwde aanmeldingsformulier voor de Cornelis Vrijschool en alle andere éénpitterscholen in Centrum en Zuid.

_____

De beste basisschool voor jouw kind

Een basisschool kiezen doe je niet zomaar. Tenslotte wil je zeker weten dat je kind de komende acht jaar in goede handen is. Het is belangrijk dat een school zowel voor jou als voor je kind een plek is waar jullie je thuis voelen. Je bent daarom van harte welkom op een van onze informatieochtenden.

 • Vrijdag 15 september 2023 Nederlands 
 • Vrijdag 15 december 2023 Engels  
 • Vrijdag 2 februari 2024 Nederlands 
 • Vrijdag 19 april 2024 Nederlands 
 • Vrijdag 17 mei 2024 Engels 

Deze informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. We raden je af om kinderen mee te nemen naar deze informatieve bijeenkomst. Je bent om 09.00 uur van harte welkom en wordt ontvangen door onze directeur Maud Nelissen. We vertellen je graag over onze onderwijsvisie, de school en de dagelijkse gang van zaken. Definitieve tijd en locatie ontvang je na aanmelding via: administratie@cornelisvrij.nl

Eenpitters: buurtscholen met eigen karakter

Sinds juni 2022 zijn wij aangesloten bij het plaatsingsbeleid van de éénpitterscholen in Amsterdam-Centrum/Zuid. De Cornelis Vrijschool heeft nu samen met zeven andere basisscholen een eigen aanmeldingsbeleid dat los staat van het Stedelijk Toelatingsbeleid. Voor schooljaar 2023-2024 kun je je kind aanmelden via het vernieuwde aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitterscholen in Centrum en Zuid.

De Cornelis Vrijschool werkt met behoud van eigen identiteit samen met de andere éénpitterscholen. Deze organisatie heet Federatie BOVO – Eénpitters in Amsterdam. In dit gezamenlijke toegangsbeleid heeft elke school een groter voorrangsgebied dan in het Stedelijke Toelatingsbeleid. Het voordeel voor ouders is dat je voor jouw kind, binnen je voorrangsgebied, een ruimer keus hebt uit scholen. De BOVO-scholen worden vaak gekozen vanwege hun specifieke identiteit of onderwijsprogramma.

Het Stedelijk Toelatingsbeleid heeft een eigen lotingssysteem, waarvoor je je kind apart kunt aanmelden. De scholen binnen het stedelijk systeem zijn te vinden op www.schoolwijzer.amsterdam.nl

Aanmeldprocedure

Het aanmelden van kinderen kan vanaf 2 jaar t/m 3 jaar via het gezamenlijke formulier voor de 8 BOVO-scholen in Amsterdam Centrum/Zuid.
Je geeft hierop je voorkeur aan voor minimaal drie scholen.
Als de Cornelis Vrijschool je eerste voorkeursschool is, dan lever je het BOVO-aanmeldingsformulier in bij onze school. Dit kan persoonlijk, per post of via de mail: administratie@cornelisvrij.nl

Voorrangscriteria

Wij vinden het belangrijk om het buurtkarakter van de school te behouden. Hoe dichter je bij school woont, hoe meer kans op plaatsing. Het moment van aanmelden speelt geen rol. Bij plaatsing gelden de volgende voorrangscriteria in de genoemde volgorde.

 1.  Een ouder broertje of zusje op de school;
 2.  Een ouder van het kind werkt op de school;
 3. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school en gaat al minimaal 6 maanden naar VVE De Vuurvogel;
 4. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school;
 5. Het kind woont buiten het voorrangsgebied van de school en gaat al minimaal 6 maanden naar VVE De Vuurvogel;
 6. Het kind woont in Amsterdam;

Na de voorrangsregels 1 en 2 zal worden bepaald hoeveel resterende plaatsen kunnen worden toegewezen. Als onvoldoende plek beschikbaar is voor alle aangemelde kinderen zal (met inachtneming van de voorrangsregels) worden geloot. Je kind loot dan mee in volgorde van de opgegeven scholen en de afstand huis-school.
Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de loting uitgevoerd. Je krijgt bericht over de uitkomst van de loting van de school waar je het BOVO-aanmeldingsformulier hebt ingeleverd. Deze uitkomst geldt voor alle scholen die je hebt ingevuld op het formulier.

Voorrangsgebied

De begrenzing van het voorrangsgebied is (tegen de klok in):

    Keizersgracht (E), Leidsegracht (O), Prinsengracht (E),
    Passeerdersgracht (O), Nieuwe Passeerdersstraat (O), Singelgracht,
    Jacob van Lennepkanaal, J.P. Heijestraat (O), Overtoom (O),
    Kattenlaan, Koninginneweg (O), Emmastraat (O), Willem Witsenstraat (O),
    Apollolaan (E), Stadionweg (E), Hobbemakade, Ceintuurbaan (O),
    Van Woustraat (E), Westeinde (E), Weteringschans (E),
    Reguliersgracht (E), Keizersgracht (E). 

 • E = even nummers 
 • O = oneven nummers 

Sluitings- en lotingsdata

Sluitingsdata voor het inleveren van het formulier en de lotingsdata zijn afhankelijk van de geboortedatum van je kind. Voor kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2021 kennen wij de volgende sluitingsdata voor aanmelden.

Periode Geboren tussen Sluitingsdatum aanmelding Lotingsdatum
3-2023 1 mei t/m 31 augustus 2020 12 oktober 2023 19 oktober 2023
1-2024 1 september t/m 31 december 2020 26 februari 2024 29 februari 2024
2-2024 1 januari t/m 30 april 2021 23 mei 2024 30 mei 2024
3-2024 1 mei t/m 31 augustus 2021 17 oktober 2024 24 oktober 2024

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de afstand tot school berekend?

 • Voor zowel adresgegevens als afstandsberekeningen maken wij gebruik van de loopafstand op Google Maps.

Wat zijn de regels rondom een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool?

 • Ook halfbroers en halfzussen vallen onder de definitie van broer/zus;
 • De oudere broer/zus moet op de Cornelis Vrijschool zitten op het moment dat je kind aangemeld wordt.

Heeft de school een vrijwillige ouderbijdrage?
De financiering die wij van de Rijksoverheid en de lokale overheid krijgen is niet voldoende om de doelstellingen van de Cornelis Vrijschool te kunnen realiseren. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt in het bijzonder besteed aan de inzet van extra leerkrachten en vakleerkrachten voor de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs. Dit alles kunnen wij alleen financieren met de ouderbijdrage ➡️.

Ik heb per ongeluk verkeerde gegevens ingediend bij onze aanmelding, of er is intussen iets veranderd in onze gegevens. Hoe kan ik dat corrigeren?
Dien het formulier a.u.b. nog een keer in. Als het formulier op tijd is ingeleverd, zullen wij de laatste aanmelding van je kind als officieel beschouwen.