Protocol schorsing en verwijdering

Wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, heeft de school een protocol schorsing en verwijdering.

Protocol schorsing en verwijdering

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Wat in het voorkomende geval ongewenst gedrag is, staat beschreven in het Protocol grensoverschrijdend gedrag. Vanaf stap 5 in dit protocol treedt het protocol schorsen en verwijdering in werking.

Er worden 2 vormen van maatregelen genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

De volledige procedure  is te vinden in het document  Protocol schorsen en verwijderen CVS (versie januari 2019). De details van het protocol zijn opgesteld onder regie van de directeur en vastgesteld door het bestuur.