Gedragsprotocol

Met het aanleren en delen van onze gedragsregels stimuleert de school een veilige en vertrouwde leeromgeving.

Gedragsprotocol

Naast klassenregels gelden onderstaande regels binnen de school:

  1. Wij zijn een Kiva-School.
  2. Wij lopen rustig door de gang en gebruiken onze gangstem.
  3. Wij luisteren naar alle leerkrachten en andere personen verbonden aan de school.
  4. Wij gaan zorgvuldig om met de materialen en het gebouw.
  5. Wij letten op onszelf en zorgen voor elkaar.

Het volledige Protocol gewenst gedrag (september 2018) kunt u hier lezen.

Naast deze schoolregels vinden wij het belangrijk om aan te geven waar onze grenzen liggen en hoe we optreden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het Protocol ongewenst gedrag (september 2018) kunt u hier lezen.