Protocol doubleren, versnellen en terugplaatsen

Protocol doubleren, versnellen en terugplaatsen

 In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Bij kinderen waarvoor een meer specifieke ondersteuning nodig is, moet systematisch gewerkt worden aan die aspecten van de ontwikkeling die achter blijven. Een van de mogelijke oplossingen kan gezocht worden in groepsdoublure of groepsversnelling. 

De procedure is te vinden in het  Protocol doubleren, versnellen, terugplaatsen CVS (versie 2023). De details van het protocol zijn opgesteld onder regie van de directeur en vastgesteld door het bestuur.